Z tlumočnických služeb provádíme:
 • konsekutivní tlumočení při nejrůznějších příležitostech a událostech, schůzkách,
     osobních či obchodních jednáních nebo seminářích,
 • dabing audiozáznamů včetně střihu, zpracování a masteringu,
 • tlumočení telefonických rozhovorů v reálném čase například formou konferenčního hovoru
     nebo s využitím internetové IP telefonie.

      Cena je dána konkrétními podmínkami a požadavky, které lze předem dohodnout
  telefonem nebo e-mailem. V případě větších akcí je vhodné sejít se předem osobně a probrat
  tlumočená témata, specifické požadavky a strategie, abychom připravili a zajistili optimální podmínky
  pro průběh tlumočení.